HIT - interaktivní výukový koncept pro NC programování

HEIDENHAIN Interactive Training - HIT je multimediální výukový koncept pro NC programování určený pro odbornou výuku a další vzdělávání a školení programátorů a obsluhy NC strojů.

HIT-výukový koncept 
HIT usnadní vstup do oblasti NC programování řídicích systémů HEIDENHAIN. Je vhodný pro začátečníky i následné vzdělávání, jak pro samostudium, tak i pro školní výuku.

HIT-průvodní sešit
Průvodní sešity HIT slouží jako doporučení a návod pro práci s výukovým softwarem HIT. Shrnují jednotlivé studijní moduly, obsahují úlohy k procvičení i doplňující příklady. Po vypršení licence nebo ukončení kurzu jsou k dispozici jako studijní, referenční materiály.

HIT-výukový software
Didaktickou pomůckou při studiu jsou zejména videa, animované prvky a celá řada interakčních cvičení. Svůj pokrok ve výuce si můžete ověřovat v celé řadě znalostních testů, které jsou zařazeny vždy na konci jednotlivých studijních modulů

Programovací pracoviště
Programovací stanice je věrným obrazem řídicího systému obráběcího stroje na počítači. Bezplatná demo verze programovací stanice vám umožní provádět a graficky simulovat všechny programové úlohy HIT. Virtuální klávesnice umožňuje realizovat dialogy specifické pro řídicí systém stejně, jako na skutečné klávesnici řídicího systému.

Výuková platforma HEIDENHAIN
Výuková platforma HEIDENHAIN je odvozena z velmi rozšířené výukové platformy Moodle, používané ve školách a na univerzitách. Výuková platforma dává k dispozici veškerý výukový obsah, který je kdykoli přístupný i z mobilních koncových zařízení. Vyučující mají navíc ve svých třídách ve variantě PREMIUM možnost začlenit do výukové platformy vlastní výukové podklady.

Na výběr jsou následující verze:

Výukový paketTyp licence
HIT 3osé frézování  Demoinformovat

 

vyzkoušet
HIT 3osé frézování  Licence pro jedno pracovištěinformovat

 

koupit
HIT 3osé frézování  

Multilicence BASIS (20 pracovišť)informovat

 

koupit
HIT 3osé frézování  

Multilicence PREMIUM (20 pracovišť)
s možností vkládat vlastní materiály
informovat

 

koupit
Výukový paketTyp licence
HIT 3+2osé frézování

Licence pro jedno pracovištěinformovat

 

koupit
HIT 3+2osé frézování

Multilicence BASIS (20 pracovišť)informovat

 

koupit
HIT 3+2osé frézováníMultilicence PREMIUM (20 pracovišť)
s možností vkládat vlastní materiály
informovat

 

koupit

Požádat o nabídku

HIT 3osé frézování 

Licence pro jedno pracoviště
Multilicence BASIS
Multilicence PREMIUM

Požádat o nabídku
HIT 3+2 osé frézování Licence pro jedno pracoviště
Multilicence BASIS
Multilicence PREMIUM
Požádat o nabídku