HIT frézování – 3 osy BASIS

HIT frézování – 3 osy BASIS je multilicence pro jednu třídu s 20 studenty, síťová licence za Kč 9 240,00 bez DPH

Výukový modul obsahuje následující výukové moduly:

Základy frézování

Výukový modul Základy frézování vám usnadní osvojení základů technologie frézování i pochopení potřebných znalostí a dovedností. Zároveň slouží tyto podklady jako pomůcka pro NC programování. Doplňkové informace na konci modulu dále prohlubují látku probíranou v jednotlivých tématech.

Výukový modul obsahuje

 • Základy CNC
 • Základy Programování
 • Znalostní test

Získané dovednosti

 • Založení složky
 • Založení souboru
 • Definování polotovaru
 • Simulace a testování programu

Programování obrysů

Výukový modul Programování obrysů vám umožňuje samostatně programovat obrysy podle předloh z technických výkresů.

Výukový modul mimo jiné obsahuje:

 • Lineární funkce dráhy
 • Přídavné funkce obrysů
 • Kruhové funkce dráhy
 • Volné programování obrysů
 • Znalostní test


Získané dovednosti:

 • Programování obrysů
  • Lineární a kruhové funkce dráhy
  • Volné programování obrysů
 • Použití korekcí rádiusu

Programování cyklů

Výukový modul Programování cyklů vám poskytuje základy programování cyklů a umožňuje vám samostatně programovat jednoduché obráběcí cykly.

Výukový modul mimo jiné obsahuje:

 • Přehled cyklů
 • Jednoduché obráběcí cykly


Získané dovednosti:

 • Programování cyklů vrtání
 • Programování vrtacích rastrů
 • Využití získaných znalostí

Programovací techniky

Výukový modul Programovací techniky poskytuje základy programovacích technik a umožňuje vám samostatně programovat jednoduchá opakování části programu a podprogramy.

Výukový modul mimo jiné obsahuje:

 • Strukturování programu
 • Optimalizaci programu


Získané dovednosti:

 • Optimalizace NC programů pomocí opakování části programu
 • Opakované použití podprogramů

Objednat HIT frézování – 3 osy BASIS

Chcete-li používat HIT frézování – 3 osy BASIS, klikněte prosím sem:

BASIS (třídní licence)

Po zadání vašich údajů obdržíte bezprostředně e-mail od výukové platformy HEIDENHAIN. Pomocí uživatelského jména a hesla z tohoto e-mailu se následně můžete přihlásit přes hit.heidenhain-lms.de a používat HIT frézování – 3 osy BASIS.

Ve výukové platformě HEIDENHAIN vám jako administrátorovi bude přidělena online třída se 20 účastníky (garantovaná minimální doba platnosti 24 měsíců). Následně můžete vaše účastníky e-mailem pozvat do třídy. Každý účastník se přihlásí svými osobními přihlašovacími údaji a může používat výukovou platformu.


V případě dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit:
E-Mail: hit-supportheidenhainde