HIT frézování 3+2 osé obrábění, multilicence PREMIUM

HIT frézování 3+2 osé obrábění PREMIUM, třídní licence pro 20 pracovních míst za Kč 18 480,00 bez DPH. Licence je časově neomezená, umožňuje vkládání vlastních výukových materiálů díky zvýšené paměťové kapacitě. Výukový software obsahuje následující výukové moduly:

Základy obrábění s naklopením

Výukový modul Základy obrábění s naklopením srozumitelně vysvětluje obrábění s naklopením. Pochopení tohoto modulu je základním předpokladem pro NC programování pro 3+2 osy. Dodatečné informace umožňují individuální prohloubení jednotlivých témat, např. souřadné systémy řídicího systému HEIDENHAIN a nebo další obsahy v propojených PDF souborech.

Výukový modul obsahuje :

 • Přehled a uvod
 • Transformace
 • Naklápění s prostorovým úhlem

Získané dovednosti

 • Seznámení se vztažnými systémy
 • Rozlišení osových a prostrových úhů
 • Programování PLANE SPATIAL a PLANE RESET
 • Posunutí nulového bodu
 • Pořadí transformací

Nadstavbová témata – Základy obrábění s naklopením

Výukový modul informuje o programování více prostorových úhlů a doporučené struktuře NC programu

Výukový model obsahuje:

 • Strukturu NC programu s více prostorovými úhly

Získané dovednosti:

 • Použití struktury NC programu
 • Použití podprogramů
 • Použítí a seznámení se s bezpečnou pozicí
 • Obrábění více stran-programování

Příbuzná a dopňková témata

Modul informuje o důležitých pomocných M funkcích a dalších funkcích naklápění

Výukový modul obsahuje:

 • Pomocné M funkce
 • Další funkce naklápění

Získané dovednosti:

 • Seznámení se s pomocnými M funkcemi
 • Programování funkcí PLANE

Objednat HIT frézování 3+2 osé obrábění PREMIUM

Pro objednání klikněte prosím zde:

Po zadání Vašich údajů obdržíte bezprostředně e-mail od výukové platfomy HEIDENHAIN. Pomocí uživatelského jména a hesla z tohoto e-mailu se následně můžete na hit.heidenhain-lms.de přihlásit a začít software HIT používat.

Ve výukové platformě HEIDENHAIN vám jako administrátorovi bude přidělena online třída se 20 účastníky. Následně můžete vaše účastníky e-mailem pozvat do třídy. Každý účastník se přihlásí svými osobními přihlašovacími údaji a může používat výukovou platformu. HIT frézování 3+2 osé obrábění ve variantě multilicence PREMIUM poskytuje administrátorovi (oproti třídní licenci BASIS) ve výukové platformě následující další funkce:

 • Můžete načítat vlastní výukové materiály v různých formátech
 • Můžete zřizovat fóra pro účastníky
 • Můžete sdružovat účastníky a nechat je provádět práce ve skupině


V případě dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit: 

E-Mail: hit-supportheidenhainde