Programování iTNC 530 pro pokročilé

Obsah školení

Vytváření vlastních cyklů, TNC konturové cykly, frézování závitů, základní funkce Q-parametrického programování, Q-parametry při vrtacích operacích, FK konturové programování, FK programování pro stavbu cyklů, nástrojově orientované programování, popis M-funkcí.

Obsah školení: 

- vytváření vlastních cyklů
- TNC konturové cykly
- frézování závitů
- základní funkce Q-parametrického programování
- Q-parametry při vrtacích operacích
- FK konturové programování
- FK programování pro stavbu cyklů
- nástrojově orientované programování
- popis M-funkcí
Řízení v kurzu: programovací stanice iTNC 530

Cíl školení

Technika podprogramů Programování složitých tvarů 

Cílová skupina

NC programátoři, technologové, obsluhy NC strojů

Předpoklady

Základní kurs iTNC 530

ID: 160
Details
Místo školení
HEIDENHAIN s.r.o.
Cena školení
Délka školení
3 dny
Počet účastníků
3 až 9
Programování iTNC 530 pro pokročilé

Vytváření vlastních cyklů, TNC konturové cykly, frézování závitů, základní funkce Q-parametrického programování, Q-parametry při vrtacích operacích, FK konturové programování, FK programování pro stavbu cyklů, nástrojově orientované programování, popis M-funkcí.

Obsah školení: 

- vytváření vlastních cyklů
- TNC konturové cykly
- frézování závitů
- základní funkce Q-parametrického programování
- Q-parametry při vrtacích operacích
- FK konturové programování
- FK programování pro stavbu cyklů
- nástrojově orientované programování
- popis M-funkcí
Řízení v kurzu: programovací stanice iTNC 530