Elektroúdržba iTNC 530

Obsah školení

Obsah školení:
- přehled provozních režimů a práce s nimi
- správa souborů na pevném disku
- MOD-funkce a hesla pro přístup do zvláštních režimů
- archivace strojních parametrů a PLC programů do PC pomocí přenosového software TNCremoNT
- přehled strojních parametrů a členění do skupin
- PLC režim - tabulky proměnných, trasování, logický diagram, osciloskop, diagnostika pohonů
- chybová hlášení řídícího systému a základní diagnostika
- PLC chybová hlášení (princip funkce, možné doplnění nápovědy)
- Nelineární korekce os

Řízení v kurzu: iTNC 530

Cíl školení

Principy elektroúdržby Lokalizace závad, diagnostika pohonů Práce s osciloskopem a záloha dat řídicího systému.

Cílová skupina

Údržba NC strojů

Předpoklady

Základní znalost problematiky CNC řízení 

ID: 179
Details
Místo školení
Heidenhain s.r.o.
Cena školení
Délka školení
2 dny
Počet účastníků
6
Elektroúdržba iTNC 530

Obsah školení:
- přehled provozních režimů a práce s nimi
- správa souborů na pevném disku
- MOD-funkce a hesla pro přístup do zvláštních režimů
- archivace strojních parametrů a PLC programů do PC pomocí přenosového software TNCremoNT
- přehled strojních parametrů a členění do skupin
- PLC režim - tabulky proměnných, trasování, logický diagram, osciloskop, diagnostika pohonů
- chybová hlášení řídícího systému a základní diagnostika
- PLC chybová hlášení (princip funkce, možné doplnění nápovědy)
- Nelineární korekce os

Řízení v kurzu: iTNC 530