5D obrábění iTNC 530, TNC620/640

Obsah školení

Funkce PLANE, funkce M128-TCPM, příklady dle konstrukce a možností stroje, obrábění s naklopenou hlavou nebo s natočeným popř. sklopeným otočným stolem, řešení obrábění dílců s ohledem na možnosti konkrétního stroje a řídicího systému.

Obsah školení:

- funkce PLANE
- funkce M128, TCPM
- příklady dle konstrukce a možností stroje, obrábění s naklopenou hlavou nebo s natočeným popř. sklopeným otočným stolem
- řešení obrábění dílců s ohledem na možnosti konkrétního stroje a řídicího systému
Řízení v kurzu: programovací stanice

Cíl školení

Obrábění v naklopené rovině

Cílová skupina

Obsluhy NC strojů, technologové a NC programátoři

Předpoklady

Znalost základních funkcí řídicího systému iTNC 530, TNC 620/ 640, popř. absolvování základního kurzu programování s důrazem na znalost M-funkcí.“

ID: 203
Details
Místo školení
HEIDENHAIN s.r.o.
Cena školení
Délka školení
2 dny
Počet účastníků
3 až 9
5D obrábění iTNC 530, TNC620/640

Funkce PLANE, funkce M128-TCPM, příklady dle konstrukce a možností stroje, obrábění s naklopenou hlavou nebo s natočeným popř. sklopeným otočným stolem, řešení obrábění dílců s ohledem na možnosti konkrétního stroje a řídicího systému.

Obsah školení:

- funkce PLANE
- funkce M128, TCPM
- příklady dle konstrukce a možností stroje, obrábění s naklopenou hlavou nebo s natočeným popř. sklopeným otočným stolem
- řešení obrábění dílců s ohledem na možnosti konkrétního stroje a řídicího systému
Řízení v kurzu: programovací stanice