Programování v naklopené rovině

Pro systémy TNC 640 a iTNC 530

Obsah školení

 •  Popis cyklů 450 a 451 (proměření kinematiky)
 • Popis kinematiky NC stroje
 • Cykly 450 a 451 na NC stroji – praktické ukázky
 • Úvod do 5axis, funkce Plane a její použití
 • Použití funkce TCPM
 • Praktické ukázky na stroji 5axis

Cíl školení

 • Naučit se pracovat s rotačními osami a prostorovými úhly

 • Obrábět s použitím funkce pro naklopení pracovní roviny pro otočné hlavy nebo
  naklápěcí stoly

 • Optimalizovat kinematiky rotačních os (KinematicsOpt)

Cílová skupina

 • Operátoři, seřizovači a programátoři CNC strojů

Předpoklady

 •  Účast na základním kurzu nebo ekvivalentní znalosti programování s řízením TNC
ID: 203
Details
Místo školení

Školicí středisko HEIDENHAIN s.r.o.

Cena školení

6 400 Kč/ osoba bez DPH

Délka školení

2 dny

Počet účastníků

Maximum 8

Programování v naklopené rovině Pro systémy TNC 640 a iTNC 530
 •  Popis cyklů 450 a 451 (proměření kinematiky)
 • Popis kinematiky NC stroje
 • Cykly 450 a 451 na NC stroji – praktické ukázky
 • Úvod do 5axis, funkce Plane a její použití
 • Použití funkce TCPM
 • Praktické ukázky na stroji 5axis