Elektroúdržba TNC 426/ 430

Obsah školení

Obsah školení:
- přehled provozních režimů a práce s nimi
- správa souborů na pevném disku
- MOD-funkce a hesla pro přístup do zvláštních režimů
- archivace strojních parametrů a PLC programů do PC pomocí
přenosového software TNCremoNT
- přehled strojních parametrů a členění do skupin
- PLC režim - tabulky proměnných, trasování, logický diagram,
osciloskop, diagnostika pohonů
- chybová hlášení řídícího systému a základní diagnostika
- možné závady a diagnostika periferií (klávesnice, obrazovka, ruční
kolečko, sondy)
- napájení, pojistky a zálohovací baterie systému
Řízení v kurzu: Programovací pracoviště

Cíl školení

Principy elektroúdržby lokalizace závad, diagnostika pohonů přincipy měření, práce se snímači polohy a možné závady servisní přístroje a práce s nimi

Cílová skupina

Údržba NC strojů

Předpoklady

Základní znalost problematiky CNC řízení

ID: 442
Details
Místo školení
Heidenhain s.r.o.
Cena školení
Délka školení
2 dny
Počet účastníků
6
Elektroúdržba TNC 426/ 430

Obsah školení:
- přehled provozních režimů a práce s nimi
- správa souborů na pevném disku
- MOD-funkce a hesla pro přístup do zvláštních režimů
- archivace strojních parametrů a PLC programů do PC pomocí
přenosového software TNCremoNT
- přehled strojních parametrů a členění do skupin
- PLC režim - tabulky proměnných, trasování, logický diagram,
osciloskop, diagnostika pohonů
- chybová hlášení řídícího systému a základní diagnostika
- možné závady a diagnostika periferií (klávesnice, obrazovka, ruční
kolečko, sondy)
- napájení, pojistky a zálohovací baterie systému
Řízení v kurzu: Programovací pracoviště