Obrábění pomocí AFC, ACC

Obsah školení

Výhody a použití AFC, vlastnosti opce AFC, dostupnost AFC na iTNC 530, použití AFC, nastavení regulace pro AFC, popis souborů, které si AFC vytváří automaticky, praktické ukázky na NC stroji, ekonomické výhody AFC

Obsah školení:

- výhody používání AFC
- vlastnosti opce AFC
- dostupnost AFC na iTNC 530
- použití AFC
- nastavení regulace pro AFC
- popis souborů, které si AFC vytváří automaticky
- praktické ukázky na NC stroji
- ekonomické výhody AFC
Řízení v kurzu: programovací stanice iTNC 530, práce na stroji

Cíl školení

Seznámení s prostředím systému a nastavení AFC na stroji Souvztažnost s programováním v DIALOGU

Cílová skupina

NC programátoři, technologové, obsluhy NC strojů, manažeři výroby

Předpoklady

Znalost programování v dialogu HEIDENHAIN

ID: 530
Details
Místo školení
HEIDENHAIN s.r.o.
Cena školení
Délka školení
1 den
Počet účastníků
3 až 9
Obrábění pomocí AFC, ACC

Výhody a použití AFC, vlastnosti opce AFC, dostupnost AFC na iTNC 530, použití AFC, nastavení regulace pro AFC, popis souborů, které si AFC vytváří automaticky, praktické ukázky na NC stroji, ekonomické výhody AFC

Obsah školení:

- výhody používání AFC
- vlastnosti opce AFC
- dostupnost AFC na iTNC 530
- použití AFC
- nastavení regulace pro AFC
- popis souborů, které si AFC vytváří automaticky
- praktické ukázky na NC stroji
- ekonomické výhody AFC
Řízení v kurzu: programovací stanice iTNC 530, práce na stroji