Speciální školení systému TNC 640

Školení NC programování

Obsah školení

(Příklady témat - při registraci uveďte prosím do komentáře)

Proměření kinematiky rotačních os

 • seznámení s měřením kinematiky
 • funkce KinematicsOpt a cykly 450 a 451

Dynamic efficiency - efektivní práce a spolehlivost procesu

 • obrábění pomocí AFC - adaptivní řízení posuvu a ACC - aktivní kontrola vibrací

Programování pomocí DXF a CAD import, použití RDM

 • vytvoření programu z načteného výkresu
 • zobrazení modelů ve formátu IGS nebo STEP v řídicím systému HEIDENHAIN
 • připojení k PC pomocí Remote Desktop Manager

Výroba ozubených kol

 • funkce Gear Cutting - kompletní výroba ozubení na jedno upnutí
 • výroba vnějšího a vnitřního ozubení (Skiving)

Téma školení dle požadavků zákazníka

Je též možné uspořádat školení dle požadavků zákazníka, u nás v HEIDENHAIN s.r.o. v Praze nebo na místě požadovaném zákazníkem. (viz. Školení u zákazníka)
Obsah a délka školení se domluví individuálně mezi zákazníkem a lektorem firmy HEIDENHAIN. Lze kombinovat témata ze speciálních školení s tématy běžného kurzu.

Cíl školení

 • Prohloubení znalostí o využití speciálních funkcí systému TNC 640

Cílová skupina

 • Operátoři, seřizovači a programátoři CNC strojů
ID: 530
Details
Místo školení

Školící středisko HEIDENHAIN s.r.o.

Cena školení

2 800 Kč/ osoba bez DPH
za 1 den školení

Délka školení

Individuálně

Počet účastníků

Maximum 10

Speciální školení systému TNC 640 Školení NC programování

(Příklady témat - při registraci uveďte prosím do komentáře)

Proměření kinematiky rotačních os

 • seznámení s měřením kinematiky
 • funkce KinematicsOpt a cykly 450 a 451

Dynamic efficiency - efektivní práce a spolehlivost procesu

 • obrábění pomocí AFC - adaptivní řízení posuvu a ACC - aktivní kontrola vibrací

Programování pomocí DXF a CAD import, použití RDM

 • vytvoření programu z načteného výkresu
 • zobrazení modelů ve formátu IGS nebo STEP v řídicím systému HEIDENHAIN
 • připojení k PC pomocí Remote Desktop Manager

Výroba ozubených kol

 • funkce Gear Cutting - kompletní výroba ozubení na jedno upnutí
 • výroba vnějšího a vnitřního ozubení (Skiving)

Téma školení dle požadavků zákazníka

Je též možné uspořádat školení dle požadavků zákazníka, u nás v HEIDENHAIN s.r.o. v Praze nebo na místě požadovaném zákazníkem. (viz. Školení u zákazníka)
Obsah a délka školení se domluví individuálně mezi zákazníkem a lektorem firmy HEIDENHAIN. Lze kombinovat témata ze speciálních školení s tématy běžného kurzu.