Práce se soubory DXF

Obsah školení

Vstupní požadavky pro práci s DXF soubory, tvorba kontury z výkresu, volba hladin výkresu, výběr bodů z výkresu a vytvoření souboru *.PNT, možnosti nastavení editoru DXF, spojování nespojitých křivek, tvorba SL cyklů pomocí kontur získaných z DXF dat

Obsah školení:

- vstupní požadavky pro práci s DXF soubory
- tvorba kontury z výkresu
- volba hladin výkresu
- výběr bodů z výkresu a vytvoření souboru *.PNT
- možnosti nastavení editoru DXF, spojování nespojitých křivek
- tvorba SL cyklů pomocí kontur získaných z DXF dat
Řízení v kurzu: programovací stanice iTNC 530

Cíl školení

Seznámení s prostředím a ovládáním souborů typu DXF. Souvztažnosti s programováním v DIALOGU.

Cílová skupina

NC programátoři, technologové, obsluhy NC strojů

Předpoklady

Znalost programování v dialogu HEIDENHAIN

ID: 531
Details
Místo školení
HEIDENHAIN s.r.o.
Cena školení
Délka školení
1 den
Počet účastníků
3 až 9
Práce se soubory DXF

Vstupní požadavky pro práci s DXF soubory, tvorba kontury z výkresu, volba hladin výkresu, výběr bodů z výkresu a vytvoření souboru *.PNT, možnosti nastavení editoru DXF, spojování nespojitých křivek, tvorba SL cyklů pomocí kontur získaných z DXF dat

Obsah školení:

- vstupní požadavky pro práci s DXF soubory
- tvorba kontury z výkresu
- volba hladin výkresu
- výběr bodů z výkresu a vytvoření souboru *.PNT
- možnosti nastavení editoru DXF, spojování nespojitých křivek
- tvorba SL cyklů pomocí kontur získaných z DXF dat
Řízení v kurzu: programovací stanice iTNC 530