Portal szkoleniowy

Kwalifikacje techniczne oraz ich systematyczne podnoszenie poprzez szkolenia są nieodzownym warunkiem rozwoju technologicznego oraz zapewnienia przyszłości firmy i jej pracowników. HEIDENHAIN oferuje szkolenia profilowane pod kątem potrzeb Klientów, podczas których wymagana wiedza techniczna przekazywana jest w sposób praktyczny, skuteczny i zgodny z oczekiwaniami uczestników. Siedziba w Traunreut nie jest jedynym miejscem prowadzenia szkoleń technicznych. Organizowane są one również w wielu przedstawicielstwach HEIDENHAIN, gdzie odbywają się w języku danego kraju. Istnieje również możliwość uczestniczenia w kursach programowania TNC prowadzonych przez autoryzowanych partnerów szkoleniowych HEIDENHAIN w Niemczech i wielu krajach Europy.

Program szkoleń