HIT – interaktywna koncepcja szkoleniowa do programowania NC

HEIDENHAIN Interactive Training HIT to multimedialna koncepcja szkolenia dla programowania NC i służy do kwalifikowanego szkolenia i poszerzania wiedzy użytkowników NC.

Koncepcja szkoleniowa HIT
Koncepcja szkoleniowa HIT to pomocne środowisko do nauki programowania NC na sterowaniach HEIDENHAIN. Koncepcja HIT przydatna jest dla autodydaktycznej nauki oraz sprawdza się znakomicie na zajęciach w grupie.

Oprogramowanie szkoleniowe HIT 
Oprogramowanie szkoleniowe HIT objaśnia wszystkie konieczne funkcje sterowania m.in. przy pomocy wideo, animacji i interakcji. Postęp nauczania można weryfikować za pomocą wielu testów, analizowanych i ewaluowanych w oprogramowaniu platformy szkoleniowej HEIDENHAIN.

Stacja programowania
Stacja programowania stanowi odzwierciedlenie sterowania obrabiarki na PC. Przy pomocy bezpłatnej wersji demo stacji programowania można wykonywać wszystkie zadania programowania HIT oraz symulować je graficznie. Wirtualna klawiatura umożliwia specyficzne programowanie dialogowe jak na realnej klawiaturze sterowania.

Platforma szkoleniowa HEIDENHAIN
Platforma szkoleniowa HEIDENHAIN bazuje na szeroko rozprzestrzenionej w szkołach i uniwersytetach platformie edukacyjnej pod nazwą Moodle.

Platforma szkoleniowa udostępnia wszystkie materiały do nauki, do których możliwy jest dostęp także z mobilnych urządzeń końcowych. Instruktorzy posiadają możliwość deponowania własnych materiałów dydaktycznych w personifikowanych grupach czyli w wirtualnych klasach na platformie szkoleniowej, tak iż ich uczniowie posiadają do nich nieograniczony dostęp.

Następujące wersje są do wyboru:

Pakiet szkoleniowyTyp licencji
HIT frezowanie –
obróbka w 3 osiach 
Demoinformacje

 

testuj od razu
HIT frezowanie –
obróbka w 3 osiach 
Jednostanowiskowainformacje

 

kup od razu
HIT frezowanie –
obróbka w 3 osiach 


Baza
(licencja grupowa 20 stanowisk)
informacje

 

kup od razu
HIT frezowanie –
obróbka w 3 osiach 


Premium
(licencja grupowa 20 stanowisk, z dodatkowymi opcjami na platformie Moodle)
informacje

 

kup od razu

Zgłoszenie o ofertę

HIT - frezowanie –
obróbka w 3 osiach

Jednostanowiskowa
Baza
Premium

Zgłoszenie o ofertę