HIT frezowanie – obróbka w 3 osiach BAZA

HIT frezowanie – obróbka w 3 osiach BAZA (licencja grupy, 20 miejsc) to jedna z dwóch wersji sieciowych HIT i kosztuje 392,70 €­.

Pakiet szkoleniowy zawiera następujący moduły:

Podstawy frezowania

Moduł szkolenia Podstawy frezowania ułatwia wejście w tematykę techniki frezowania CNC i przekazuje przy tym konieczne podstawowe zagadnienia. Znajomość tej tematyki jest warunkiem dla programowania NC.
Dodatkowe informacje umożliwiają indywidualne poszerzanie wiedzy na pojedyncze tematy, np. dotyczące bloków funkcyjnych sterowania lub ogólnie przy pomocy plików PDF z hiperłączem.

Moduł szkoleniowy obejmuje m.in.:

 • Podstawy CNC
 • Podstawy programowania

Uzyskane umiejętności:

 • Utworzenie głównego foldera
 • Utworzenie pliku
 • Definiowanie obrabianego detalu
 • Wykonanie symulacji i testu programu

Programowanie konturu

Moduł szkoleniowy Programowanie konturu przygotowuje do samodzielnego programowania konturów zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z rysunku technicznego.

Moduł szkoleniowy obejmuje m.in.:

 • Linearne funkcje toru kształtowego
 • Funkcje dodatkowe konturu
 • Kołowe funkcje toru kształtowego
 • Programowanie dowolnego konturu
 • Test wiedzy


Uzyskane umiejętności:

 • Programowanie konturów
  • Liniowe i kołowe funkcje toru kształtowego
  • Programowanie dowolnego konturu
 • Zastosowanie korekcji promienia

Programowanie cykli

Moduł szkoleniowy Programowanie cykli objaśnia podstawowe zagadnienia programowania cykli i przygotowuje do samodzielnego programowania prostych cykli obróbki.

Moduł szkoleniowy obejmuje m.in.:

 • Przegląd cykli
 • Proste cykle obróbki


Uzyskane umiejętności:

 • Programowanie cyklu wiercenia
 • Programowanie układu odwiertów
 • Zastosowanie pozyskanej wiedzy w innych cyklach

Techniki programowania

Moduł szkoleniowy Techniki programowania objaśnia podstawowe zagadnienia technik programowania i przygotowuje do samodzielnego programowania prostych powtórzeń sekwencji programu oraz podprogramów.

Moduł szkoleniowy obejmuje m.in.:

 • Strukturyzowanie programu
 • Optymalizowanie programu


Uzyskane umiejętności:

 • Optymalizowanie programów NC przy pomocy opcji powtórzenia sekwencji programu
 • Ponowne wykorzystywanie pozycji obróbki przy pomocy podprogramów

HIT frezowanie – obróbka w 3 osiach BAZA zamówić

Jeśli chcesz korzystać z wersji HIT frezowanie – obróbka w 3 osiach BAZA, to kliknij tu:

BAZA (licencja grupowa)

Po wprowadzeniu swoich danych, otrzymasz wkrótce e-maila od platformy szkoleniowej HEIDENHAIN. Podając nazwę użytkownika i hasło zawarte w tym e-mailu możesz następnie zalogować się na stronie hit.heidenhain-lms.de jako administrator i używać pakietu HIT frezowanie – obróbka w 3 osiach BAZA.

Na platformie szkoleniowej HEIDENHAIN zostaje przydzielona administratorowi grupa jako klasa z 20 uczestnikami (24 miesiące to gwarantowany okres funkcjonowania). Następnie możesz jako administrator zaprosić swoich uczestników e-mailem do klasy. Każdy uczestnik dokonuje zalogowania z własnymi danymi loginu i może następnie korzystać z platformy szkoleniowej.


W razie pytań możesz w każdej chwili zwracać się do nas:
E-mail: hit-supportheidenhainde