HIT frezowanie – obróbka w 3 osiach DEMO

HIT frezowanie – obróbka w 3 osiach DEMO to bezpłatna wersja testowa HEIDENHAIN Interactive Training. Zawiera ona moduł szkolenia Podstawy frezowania.

Moduł szkolenia Podstawy frezowania ułatwia wejście w tematykę techniki frezowania CNC i przekazuje przy tym konieczne podstawowe zagadnienia. Znajomość tej tematyki jest warunkiem dla programowania NC. Dodatkowe informacje umożliwiają indywidualne poszerzanie wiedzy na pojedyncze tematy, np. dotyczące bloków funkcyjnych sterowania lub dotyczące plików PDF z hiperłączem.

Moduł szkoleniowy obejmuje m.in.:

  • Podstawy CNC
  • Podstawy programowania 

Uzyskane umiejętności

  • Utworzenie foldera
  • Utworzenie pliku
  • Definiowanie obrabianego detalu
  • Wykonanie symulacji i testu programu

Testowanie HIT tekst otwarty DEMO

Jeśli chcesz testować bezpłatnie HIT tekstem otwartym w wersji DEMO, to kliknij tu:
teraz testuj

Po wprowadzeniu swoich danych otrzymasz wkrótce e-maila od platformy szkoleniowej HEIDENHAIN. Podając nazwę użytkownika i hasło zawarte w tym e-mailu możesz następnie zalogować się na stronie hit.heidenhain-lms.de i testować pakiet szkoleniowy w wersji demo.