CAD-import (1 dag)

Överföring av konturer och bearbetningspositioner från CAD-filer

Kursinnehåll

Introduktion till hur man på ett enkelt sätt kan importera CAD-filer till HEIDENHAIN styrningar.

Kursmål

Introduktion och praktisk användning.

Målgrupp

Företag som är intresserade av att prova på en funktion som avsevärt ökar effektiviteten i er produktion.

Förkunskaper

Krävs ej.

ID: 1990
Details
Kursplats
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
127 39 SKÄRHOLMEN
Kurskostnad
Tidsintervall
Tisdag kl. 09:00 - 16:00
Deltagarantal
Min 2, max. 5 deltagare.
CAD-import (1 dag) Överföring av konturer och bearbetningspositioner från CAD-filer

Introduktion till hur man på ett enkelt sätt kan importera CAD-filer till HEIDENHAIN styrningar.