TS-TT mätprobar (1 dag)

Öka produktiviteten med HEIDENHAIN mätprobar

Kursinnehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av HEIDENHAIN mätprobar. Lär dig grunderna för att kunna öka produktivitetn i er verksamhet. Vi kommer att gå igenom både spindelprobar såväl som bordsprobar.

Kursmål

Förståelse för hur HEIDENHAIN mätprobar kan öka produktiviteten i ert företag.

Förkunskaper

Krävs ej.

ID: 2054
Details
Kursplats
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
127 39 SKÄRHOLMEN Även möjlighet till extern kurs.
Kurskostnad
Tidsintervall
Tisdag kl. 09:00 - 16:00
Deltagarantal
Min. 2, max. 5.
TS-TT mätprobar (1 dag) Öka produktiviteten med HEIDENHAIN mätprobar

Teoretisk och praktisk genomgång av HEIDENHAIN mätprobar. Lär dig grunderna för att kunna öka produktivitetn i er verksamhet. Vi kommer att gå igenom både spindelprobar såväl som bordsprobar.