Arbeta med cykler (1 dag)

Lär dig att arbeta effektivare med HEIDENHAIN cykler (fräsning)

Kursinnehåll

Introduktion till cykler som finns tillgängliga för fräsning i HEIDENHAIN styrsystem. Genomgången ger er en överblick över befintliga cykler samt visar på möjligheterna att effektivisera er produktion.

Kursmål

4300:-Skapa en förståelse för hur produktionen kan effektiviseras med hjälp av HEIDENHAIN cykelprogrammering.

Förkunskaper

Krävs ej.

ID: 2055
Details
Kursplats
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
127 39 SKÄRHOLMEN Även möjlighet till extern kurs.
Kurskostnad
Tidsintervall
Onsdag 09.00 - 16.00
Deltagarantal
Min. 2, max. 5.
Arbeta med cykler (1 dag) Lär dig att arbeta effektivare med HEIDENHAIN cykler (fräsning)

Introduktion till cykler som finns tillgängliga för fräsning i HEIDENHAIN styrsystem. Genomgången ger er en överblick över befintliga cykler samt visar på möjligheterna att effektivisera er produktion.