Programmering - Svarvning med HEIDENHAIN (2 dagar)

Introduktion till svarvning med HEIDENHAIN styrsystem

Kursinnehåll

 • Introduktion - hitta bland knappar och menyer
 • Genomgång av svarvens koordinatsystem
 • Nollpunkter, maskinens nollpunkt, arbetsstyckets nollpunkt, verktygshållaren nollpunkt
 • Verktygstabell, verktygstyper, verktygslängder, nosradiekompensering.
 • Varvtal och  matningar.
 • Använda svarv-, borr- och gängcykler.
 • Skapa och editera programsekvenser med flera cykler.
 • Programmera svarvkonturer.
 • Programsimulering

Kursmål

Du ska:

 • Kunna programmera konturer
 • Använda cykler
 • Använda verktygstabell
 • Förstå programuppbyggnaden
 • Självständigt programmera detaljer för svarvning

Målgrupp

För dig som på ett enkelt sätt vill komma igång med svarvning på ett HEIDENHAIN styrsystem.

Förkunskaper

Erfarenhet av manuell svarvning eller svavning med andra CNC-styrsystem

ID: 2324
Details
Kursplats

Hos vår samarbetspartner:

VELDI Kompetens
Platinagatan 8 
602 23 NORRKÖPING

Kurskostnad

9.000:-SEK exkl. moms (lunch och dokumentation ingår)

Tidsintervall
 • Tisdag - Onsdag kl. 08:30-16:30

Deltagarantal

Min. 3, max 6 personer.

Programmering - Svarvning med HEIDENHAIN (2 dagar) Introduktion till svarvning med HEIDENHAIN styrsystem
 • Introduktion - hitta bland knappar och menyer
 • Genomgång av svarvens koordinatsystem
 • Nollpunkter, maskinens nollpunkt, arbetsstyckets nollpunkt, verktygshållaren nollpunkt
 • Verktygstabell, verktygstyper, verktygslängder, nosradiekompensering.
 • Varvtal och  matningar.
 • Använda svarv-, borr- och gängcykler.
 • Skapa och editera programsekvenser med flera cykler.
 • Programmera svarvkonturer.
 • Programsimulering