Svarvning (1 dag)

Introduktion till svarvning med ett styrsystem från HEIDENHAIN

Kursinnehåll

Introduktion till svarvning med HEIDENHAIN svarvstyrning. Hitta bland knappar och menyer. Förstå koordinater, programuppbyggnad samt svarvning av egenhändigt programmerade arbetsstycken.

Kursmål

Du ska kunna programmera vanlig svarvning samt känna till några finesser.

Målgrupp

Du som vill prova på att svarva med ett styrsystem från HEIDENHAIN.

Förkunskaper

Krävs ej.

ID: 2353
Details
Kursplats
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
127 39 SKÄRHOLMEN
Kurskostnad
Tidsintervall
Onsdag kl. 09:00 - 16:00
Deltagarantal
Min. 2, max. 5
Svarvning (1 dag) Introduktion till svarvning med ett styrsystem från HEIDENHAIN

Introduktion till svarvning med HEIDENHAIN svarvstyrning. Hitta bland knappar och menyer. Förstå koordinater, programuppbyggnad samt svarvning av egenhändigt programmerade arbetsstycken.