Ohjelmointi - STEP 1 peruskurssi (3pv. - Tampere)

TNC-ohjelmoinnin perusteet

Sisältö

 • Ohjauksen näyttö ja näppäimistö
 • Tiedostohallinta
 • Peruspistehallinta
 • Työkalu- ja paikkataulukko, varatyökalut, indeksityökalut
 • Muotoon ajo ja muodon jättö (APPR/DEP)
 • Muodon kuvaus karteesisessa koordinaatistossa
 • Muodon kuvaus napakoordinaatistossa
 • Perus M-koodit
 • Koneistustyökierrot
 • Työkiertojen kutsut
 • Koordinaatiston muutostyökierrot
 • Aliohjelmat ja ohjelmaosien toisto
 • Ohjelmien kommentointi
 • Ohjelmien testaus 

Kurssin tavoitteet

Käyttäjä osaa ohjauksen eri käyttötavat, osaa itsenäisesti ohjelmoida ohjauksen perustoiminnot sekä karteesisessa- että napakoordinaatistossa HEIDENHAIN-ohjelmointikielellä. Hallitsee työkalutaulukon käytön ja osaa aliohjelmien ja ohjelmaosan toiston rakenteen. Osaa tiedostohallinnan ja tiedostotyypit. Tietää työkalun pituus- ja sädekompensoinnit sekä ratakorjauksen. Osaa ohjauksen perustyökierrot sekä ohjauksen perus M-koodit.

Kohderyhmä

Koneenkäyttäjille, ohjelmoijille, kouluttajille ja kunnossapidon henkilöille

ID: 1669
Details
Paikka
Tampereen Ammattiopisto Hepolamminkatu 10, 33720 TAMPERE Valimo instituutti,  2. krs, E2001 - CAD/CAM luokka
Hinta
Kesto
Kurssi alkaa ensimmäisenä päivänä kello 9.00
Ohjelmointi - STEP 1 peruskurssi (3pv. - Tampere) TNC-ohjelmoinnin perusteet
 • Ohjauksen näyttö ja näppäimistö
 • Tiedostohallinta
 • Peruspistehallinta
 • Työkalu- ja paikkataulukko, varatyökalut, indeksityökalut
 • Muotoon ajo ja muodon jättö (APPR/DEP)
 • Muodon kuvaus karteesisessa koordinaatistossa
 • Muodon kuvaus napakoordinaatistossa
 • Perus M-koodit
 • Koneistustyökierrot
 • Työkiertojen kutsut
 • Koordinaatiston muutostyökierrot
 • Aliohjelmat ja ohjelmaosien toisto
 • Ohjelmien kommentointi
 • Ohjelmien testaus