Školicí portál

TNC-Školení:

HEIDENHAIN nabízí uživatelsky orientovaná školení , na kterých získá absolvent efektivně potřebné odborné znalosti, zaměřené na požadavky z praxe. Školení probíhají buď v prostorách HEIDENHAIN s.r.o. v Praze, nebo po dohodě přímo u zákazníka na jeho vlastním obráběcím stroji.

Program školení

Filter
Druh školení
Základy obsluhy a programování řídícího systému
Programování pro pokročilé
Měření s dotykovou sondou
Elektroúdržba
Výrobek
MANUALplus 620
TNC 620
iTNC 530
Měsíc