HIT frézování – 3 osy: multilicence PREMIUM

HIT frézování pro 3 osy ve variantě třídní licence pro 20 pracovních míst za Kč 18 480,00 bez DPH. Licence je časově neomezená, umožňuje vkládání vlastních výukových materiálů díky zvýšené paměťové kapacitě. Výukový software obsahuje následující výukové moduly:

Základy frézování

Výukový modul Základy frézování vám usnadní osvojení základů technologie frézování i pochopení potřebných znalostí a dovedností. Zároveň slouží tyto podklady jako pomůcka pro NC programování. Doplňkové informace na konci modulu dále prohlubují látku probíranou v jednotlivých tématech.

Výukový modul obsahuje

 • Základy CNC
 • Základy Programování
 • Znalostní test

Získané dovednosti

 • Založení složky
 • Založení souboru
 • Definování polotovaru
 • Simulace a testování programu

Programování obrysů

Výukový modul Programování obrysů vám umožňuje samostatně programovat obrysy podle předloh z technických výkresů.

Výukový modul mimo jiné obsahuje:

 • Lineární funkce dráhy
 • Přídavné funkce obrysů
 • Kruhové funkce dráhy
 • Volné programování obrysů
 • Znalostní test


Získané dovednosti:

 • Programování obrysů
  • Lineární a kruhové funkce dráhy
  • Volné programování obrysů
 • Použití korekcí rádiusu

Programování cyklů

Výukový modul Programování cyklů vám poskytuje základy programování cyklů a umožňuje vám samostatně programovat jednoduché obráběcí cykly.

Výukový modul mimo jiné obsahuje:

 • Přehled cyklů
 • Jednoduché obráběcí cykly


Získané dovednosti:

 • Programování cyklů vrtání
 • Programování vrtacích rastrů
 • Využití získaných znalostí

Programovací techniky

Výukový modul Programovací techniky poskytuje základy programovacích technik a umožňuje vám samostatně programovat jednoduchá opakování části programu a podprogramy.

Výukový modul mimo jiné obsahuje:

 • Strukturování programu
 • Optimalizaci programu


Získané dovednosti:

 • Optimalizace NC programů pomocí opakování části programu
 • Opakované použití podprogramů

Objednat HIT frézování – 3 osy

Pro objednání klikněte prosím zde:

Po zadání Vašich údajů obdržíte bezprostředně e-mail od výukové platfomy HEIDENHAIN. Pomocí uživatelského jména a hesla z tohoto e-mailu se následně můžete na hit.heidenhain-lms.de přihlásit a začít software HIT používat.

Ve výukové platformě HEIDENHAIN vám jako administrátorovi bude přidělena online třída se 20 účastníky. Následně můžete vaše účastníky e-mailem pozvat do třídy. Každý účastník se přihlásí svými osobními přihlašovacími údaji a může používat výukovou platformu. HIT frézování – 3 osy PREMIUM poskytuje administrátorovi (oproti třídní licenci BASIS) ve výukové platformě následující další funkce:

 • Můžete načítat vlastní výukové materiály v různých formátech
 • Můžete zřizovat fóra pro účastníky
 • Můžete sdružovat účastníky a nechat je provádět práce ve skupině


V případě dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit: 

E-Mail: hit-supportheidenhainde

Webinář k multilicenci HIT Premium

V tomto webináři se naučíte jak se rychle zorientovat a pracovat s třídní licencí PREMIUM